TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 20/1 | Mart 2016Makale PDF

Makaleler

Hemoroidal Hastalık ve Anal Fissür
Tayfun YOLDAŞ1, Ömer ÖZÜTEMİZ2

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, 2Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmir


Makale PDF
Makale PDF