TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 20/4 | Aralık 2016Makale PDF

Makaleler

Gastrik İntestinal Metaplaziye Gastroenterolog ve Patolog Gözü ile Bakış
Diğdem ÖZER ETİK1, Nesrin TURHAN2

Bursa Acıbadem Hastanesi, 1Gastroenteroloji Bölümü, Bursa
Ankara Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, 2Patoloji Bölümü, Ankara


Makale PDF
Makale PDF