TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 20/4 | Aralık 2016Makale PDF

Makaleler

İrritabl Barsak Sendromu
Filiz AKYÜZ

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul


Makale PDF
Makale PDF