TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 20/4 | Aralık 2016Makale PDF

Makaleler

Fekal Mikrobiyota Transplantasyonu
Nalan Gülşen ÜNAL

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Namık Kemal Menteş Gastroenteroloji Kliniği, İzmir


Makale PDF
Makale PDF