TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 2017/3 | Eylül 2017Makale PDF

Makaleler

IgG4 İlişkili Sklerozan Kolanjit
Elife ERARSLAN

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara


Makale PDF
Makale PDF