TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 2017/3 | Eylül 2017Makale PDF

Makaleler

Gastroenteropankreatik Nöroendokrin Tümörler
Seçil ÇAKMAKLI1, Elife ERARSLAN2

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1Aile Hekimliği Kliniği, 2Gastroenteroloji Kliniği, Ankara


Makale PDF
Makale PDF