TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 10/1 | Mart 2006

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Üst GİS'de Metaplazi-Displazi-Neoplazi Kavramı
Pelin TANIR YAYLA, Berna SAVAŞ, Arzu ENSARİ

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara


Makale PDF
Makale PDF