TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 10/1 | Mart 2006

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Genetik Polimorfizm ve Polimorfizm Çalışmaları
Filiz EMİR1, Ali ÖZDEN2

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hepatoloji Enstitüsü1, Gastroenteroloji Anabilim Dalı2, Ankara


Makale PDF
Makale PDF