TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 10/1 | Mart 2006

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Formalin Alımına Bağlı Özofagis ve Mide Hasarı: Bir Olgu Raporu
Şahin ÇOBAN, İrfan SOYKAN, Mehmet BEKTAŞ, Ahmet YALÇIN, Ali ÖZDEN

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara


Makale PDF
Makale PDF