TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 10/1 | Mart 2006

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

MALPRAKTİS Tibbi Girişimler Nedeniyle Hekimin ve Sağlık Çalışanlarının Ceza ve Tazminat Sorumluluğu
Emine UYSAL

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endoskopi Ünitesi, Ankara


Makale PDF
Makale PDF