TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 9/4 | Aralık 2005

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Fekal İnkontinansta Tetkik ve Tedavi
Mehtap ERKMEN UYAR1, Cansel TÜRKAY2

Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı1, Gastroenteroloji Bilim Dalı2, Ankara


Makale PDF
Makale PDF