TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 10/1 | Mart 2006

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Konstipasyonlu Hastaya Yaklaşım
Emine BOLAT

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmir


Makale PDF
Makale PDF