TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 10/1 | Mart 2006

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Endoskopik Retrograd Kolanjio Pankreatografi (ERCP)
Nevcan MUTLU1, Rahime BOLAT1, Fulya YORULMAZ1, Serkan UYSAL1, Osman YÜKSEL2, Dilek OĞUZ1

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği1, Numune Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği2, Ankara


Makale PDF
Makale PDF