TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 10/1 | Mart 2006

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Üst Gastrointestinal Endoskopi
Güler YILMAZ

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, ERCP Ünitesi, Ankara


Makale PDF
Makale PDF