TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 7/1 | Mart 2003

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Çölyak Hastalığı ve İmmünopatogenez
Murat ÖKSÜZ, Fahit Yüksel IŞIKSAL

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Adana


Makale PDF
Makale PDF