TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 7/1 | Mart 2003

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

İnflamatuvar Barsak Hastalıklarında Kanser İzlemi
Ahmet TEZEL

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji BD, Edirne


Makale PDF
Makale PDF