TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 7/1 | Mart 2003

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Kolorektal Neoplaziden Korunmada Takip Programları
Ahmet Kemal GÜRBÜZ

GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Gastroenteroloji Servisi, İstanbul


Makale PDF
Makale PDF