TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 7/1 | Mart 2003

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Otoimmün Hepatit
Özlem YÖNEM1, Cansel TÜRKAY2

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD1, Gastroenteroloji BD2, Sivas


Makale PDF
Makale PDF