TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 9/4 | Aralık 2005

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Kronik C Hepatiti Tedavisinin Yan Etkileri İle Mücadele
Dinç DİNÇER

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Antalya


Makale PDF
Makale PDF