TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 7/2 | Haziran 2003

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Midenin Hiperplastik Polipleri: Tanı, Tedavi ve İzlemde Güncel Yaklaşımlar
Ebru ŞEN ORAN, Rasim GENÇOSMANOĞLU

Marmara Üniversitesi Gastroenteroloji Enstitüsü, İstanbul


Makale PDF
Makale PDF