TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 7/2 | Haziran 2003

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

İnflamatuvar Barsak Hastalıklarında Tedaviye Dirençli Anemi Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar
Semra AKTAŞ, Aysel ÜLKER

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği, Ankara


Makale PDF
Makale PDF