TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 9/4 | Aralık 2005

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Karaciğer Sirozunda Ultrasonografinin Yeri ve Önemi
Elvan DİNÇER1, Dinç DİNÇER2

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü1, İstanbul, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı2, Antalya


Makale PDF
Makale PDF