TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 7/2 | Haziran 2003

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Piyojenik Karaciğer Abseleri
Günseli Tuba KABAKCI

Ankara Üniversitesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji ABD., Ankara


Makale PDF
Makale PDF