TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 7/2 | Haziran 2003

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Safra Kesuesi Kanseri: Etyopatogenez, Tanı Yöntemleri, Evreleme, Tedavi Modaliteleri ve Prognoza Güncel Bakış
Rasim GENÇOSMANOĞLU1, Veysel TAHAN2, Özlem KURTKAYA-YAPICIER3

Marmara Üniversitesi Gastroenteroloji Enstitüsü, Cerrahi Ünitesi1, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı2, Patoloji Anabilim Dalı3, İstanbul


Makale PDF
Makale PDF