TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 7/3 | Eylül 2003

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Erişkinden Erişkine Canlı Vericiden Karaciğer Nakli
Zeki KARASU1, Yaman TOKAT2,

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı1, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı2, İzmir


Makale PDF
Makale PDF