TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 9/4 | Aralık 2005

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Tümör Markırları ve Klinik Önemi
Nuran TÜRKÇAPAR1, Ali ÖZDEN2

Ankara Üniversitesi, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi, İç Hastalıkları ve Romatoloji Bölümü1, Gastroenteroloji Anabilim Dalı2, Ankara


Makale PDF
Makale PDF