TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 7/3 | Eylül 2003

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Karaciğerin Fokal Nodüler Hiperplazisinde Yeni Yaklaşımlar
Cem ŞAHAN1, Tanja ÜÇER1

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı1, Gastroenteroloji Bilim Dalı2, Samsun


Makale PDF
Makale PDF