TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 7/4 | Aralık 2003

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Sjögren Sendromu ve Gastrointestinal Sistem
Cem ŞAHAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Samsun


Makale PDF
Makale PDF