TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 7/4 | Aralık 2003

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Submukozal Lezyonlara Yaklaşım ve Endoskopik Ultrasonografi
Levent FİLİK, Dilek OĞUZ, Selçuk DİŞİBEYAZ, Erkan PARLAK

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara


Makale PDF
Makale PDF