TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 6/1 | Mart 2002

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Moleküler taklit: Otoimmün karaciğer hastalıkları bir model olabilir mi?
Tarık AKAR1, Hakan BOZKAYA2

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı1, Gastroenteroloji Bilim Dalı2, Ankara


Makale PDF
Makale PDF