TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 6/1 | Mart 2002

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Antibiyotiğe bağlı diare ile gelen olguların değerlendirilmesi
Aydın ÇİFTÇİ1, Salih CESUR1, Kemal AKIN2, Tuncay H. SÖZEN1. Ali ÖZDEN3

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı1, İç Hastalıkları Anabilim Dalı2, Gastroenteroloji Bilim Dalı3, Ankara


Makale PDF
Makale PDF