TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 6/1 | Mart 2002

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Cumhuriyet Üniversitesi genelinde Tıp Fakültesi öğrencilerinde dispepsi prevalans çalışması
Hakan ARSLAN1, Cansel TÜRKAY2, Özlem YÖNEM3, Özgür Deniz SADİOĞLU1

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi1, Gastroenteroloji Bilim Dalı2, İç Hastalıkları Anabilim Dalı3, Sivas


Makale PDF
Makale PDF