TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 6/1 | Mart 2002

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Anastezist olmayan klinisyenler tarafından uygulanacak sedasyon/analjezi
Erkan Yavuz AKÇABOY, Zeynep Nur AKÇABOY

Ankara Numune Hastanesi, Anestezi Kliniği, Ankara


Makale PDF
Makale PDF