TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 6/2 | Haziran 2002

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Alkolik karaciğer hastalığında klinik bulgular ve tanı
Şahin ÇOBAN1, Ali ÖZDEN2

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı1, Gastroenteroloji Bilim Dalı2, Ankara


Makale PDF
Makale PDF