TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 9/3 | Eylül 2005

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

İnflamatuvar Barsak Hastalığı ve Probiyotikler
Mehmet İŞLER

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Isparta


Makale PDF
Makale PDF