TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 6/2 | Haziran 2002

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

İrritabl barsak sendromu
Nuri KARAMAN1, Cansel TÜRKAY2

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı1, Gastroenteroloji Bilim Dalı2, Sivas


Makale PDF
Makale PDF