TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 6/2 | Haziran 2002

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Laboratuvar güvenliği
Kemal AKIN1, Salih CESUP2

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı1, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı2, Ankara


Makale PDF
Makale PDF