TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 6/2 | Haziran 2002

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Nonradyoaktif izotopların gastroenterolojide kullanımı
Şebnem TUĞCU1, Ali ÖZDEN2

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı1, Gastroenteroloji Bilim Dalı2, Ankara


Makale PDF
Makale PDF