TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 6/3 | Eylül 2002

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Misoprostol ve nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlarla ilişkili gastroduodenal hasarda kullanımı
Erkan PARLAK

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara


Makale PDF
Makale PDF