TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 6/3 | Eylül 2002

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Vasküler "Leak" Sendromu
Kubilay ÇINAR

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara


Makale PDF
Makale PDF