TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 6/4 | Aralık 2002

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

En sık görülen mezenterik iskemi: İskemik kolit
Nihat AKBAYIR, Levent ERDEM

Şişli Eftal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul


Makale PDF
Makale PDF