TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 10/2 | Haziran 2006

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Otoimmün Karaciğer Hastalıklarında Antinükleer Antikorların Değerlendirilmesi ve Klinik Uygulamadaki Yeri
Ömür ARDENİZ

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Alerji ve Klinik ‹mmünoloji, Bilim Dalı İzmir


Makale PDF
Makale PDF