TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 10/3 | Eylül 2006

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Sık Gözlenen Fakat Nadir Rapor Edilen Endoskopik Bir Bulgu: İnlet Patch (Heterotopic Gastrik Mukoza)
Esin KORKUT, Ferahim MEMMEDZADE, Ali ÖZDEN

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara


Makale PDF
Makale PDF