TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 10/3 | Eylül 2006

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Nozokomiyal Diyare
Yaşar NAZLIGÜL1, Cemil GÜL2

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği1, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği2, Ankara


Makale PDF
Makale PDF