TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 10/3 | Eylül 2006

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

İnflamatuvar Barsak Hastalığında Endoskopik İzlem
Belkıs ÜNSAL

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir


Makale PDF
Makale PDF