TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 10/3 | Eylül 2006

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Kronik Karaciğer Hastalıklarında Transabdominal Ultrasonografi Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar
Sabite KACAR1, Mahmut KACAR2, Bülent ÖDEMİŞ1, Sedef Özdal KURAN1

TYİH Gastroenteroloji Kliniği1, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi2, Ankara


Makale PDF
Makale PDF