TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 10/4 | Aralık 2006

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Helicobacter Pylori 2006
“WGO-OMGE Practice Guideline” ve “Maastricht III şorence Consensus Report 2005”

Ali ÖZDEN

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Ana Bilim Dalı, Ankara


Makale PDF
Makale PDF