TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 10/4 | Aralık 2006

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Siroz Zemininde Görülen Karaciğer Lezyonları
Nuray Ünsal HALİLOĞLU, Ayşe ERDEN

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara


Makale PDF
Makale PDF