TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 10/4 | Aralık 2006

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Rektum Kanseri Tedavisinde Radyoterapi Zamanlaması ve Hasta Seçimi
Gürel NEŞŞAR

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği, Ankara


Makale PDF
Makale PDF