TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Güncel Gastroenteroloji
Güncel Gastroenteroloji Sayı: 11/1 | Mart 2007

Kapak - Künye - İçindekiler PDF

Makale PDF

Makaleler

Viseral Hipersensitivite ve Özofagus
Defne ERASLAN1, Serhat BOR2, Özgür ÖZTÜRK3

Organon Türkiye Tıbbi Danışmanı1, İstanbul, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı2, İzmir, Balıklı Rum Hastanesi, Anatolia Klinikleri3, İstanbul


Makale PDF
Makale PDF